ADAT NIAS(ERA-ERA MBOWO NONO NIHA)

ASESORIS ADAT PERKAWINAN NIAS
Adat Perkawinan Nias, dikenal sangat unik dan mempunyai ciri-ciri khas tersendiri, yang
tidak dimiliki oleh daerah-daerah lain di Indonesia. Namun bagi orang Nias yang berada di
perantauan dan sudah lama tidak pulang ke Nias atau bagi orang Nias yang lahir di
perantauan diperlukan suatu Guidance.
Tulisan ini bertujuan untuk memudahkan siapa saja yang ingin mengetahui mengenai Adat
Perkawinan Nias, agar pada acara-acara Perkawinan orang Nias di Perantauan paling tidak
mirip dengan yang berlangsung di Nias.
Adat Perkawinan Nias, sangat beragam bentuknya sesuai dengan kewilayahan
masing-masing, seperti :
1. Adat Laraga meliputi Gunung Sitoli dan sekitarnya.
2. Adat Mazingỡ (dikenal dengan istilah Hada Raya) meliputi Nias Selatan
3. Adat Lahỡmi meliputi Sirombu dan sekitarnya
4. Adat Moro’ỡ meliputi Mandrehe dan sekitarnya
5. Adat Lafau (Hada Yỡu) meliputi Lahewa dan sekitarnya.

Kelima macam bentuk Adat perkawinan tersebut mempunyai persama¡¦an namun ada juga
beberapa perbedaan, yang menambah kekayaan budaya adat itu sendiri. Salah satu yang
paling menarik adalah mengenai : Ono Nihalo / Ni¡¦owalu (mempelai wanita) dan Fanika
Gera-erambỡwỡ. Ono Nihalỡ/Ni¡¦owalu (mempelai Wanita) menurut Adat Laraga mesti
digotong dan langsung dibawa sa¡¦at Pesta Perkawinan (Falỡwa) oleh rombongan Marafule
(Mempelai pria) sementara menurut adat Lahỡmi Ono Nihalỡ atau Ni¡¦owalu tidak langsung
dibawa oleh rombongan mempelai pria saat pesta perkawinan, tapi diantar oleh rombongan
Keluarga mempelai wanita ke¡¦esokan harinya. Demikian juga dengan Fanika
Gera-erambỡwỡ, kalau menurut adat Laraga daun kelapa (bulu nohi) ditaruh / ditempel
dipundak mempelai pria sementara menurut adapt Lafau daun kelapanya (bulu nohi)
ditempelkan di dada mempelai pria.
Adat Perkawinan Nias, sesungguhnya mempunyai tahapan yang sangat panjang yaitu
dimulai dari :
1. Famaigi Niha,
2. Fame’e laeduru / Fangai Laeduru,
3. Femanga Bawi Nisila Hulu
4. Fanunu Manu,
5. Fangỡtỡ Bongi,
6. Fame’e dan Famotu Ono Nihalỡ,
7. Folau Bawi,
8. Falỡwa,
9. Fame’e Gỡ,
10. Famuli Nukha,
namun saat ini demi efisiensi waktu, ada beberapa dari tahapan-tahapan tersebut yang
dapat digabung dan diselesaikan dalam satu hari. Dan dari sekian banyak tahapan tersebut
ada beberapa tahapan dimana kedua belah pihak baik pihak Sowatỡ maupun pihak Tome,
wajib / harus menguasai Asesoris Adat / kelengkapan adat pada setiap tahap prosesi adat
tersebut antara lain :

1. HENDRI-HENDRI :
Ketika acara Fanunu Manu, Folau Bawi dan Falỡwa harus baik Tome maupun Sowatỡ ketika
acara Fangowai dan Fame’e / Fanema Afo, kalau tidak diikuti/dipadukan dengan
Hendri-Hendri, baik oleh pihak Sowatỡ maupun oleh pihak Tome, maka acara tersebut
terasa hambar atau ibarat lauk tanpa garam. Oleh karena itu maka Pihak Sowatỡ maupun
Tome baik Ibu-ibu maupun Bapak-bapaknya, harus ada salah seorang yang menguasai /
membawakan Hendri-hendri.

2. OLOLA MBAWI :
Ketika acara Folau Bawi / Folohe Bawi (satu hari sebelum Falỡwa), maka rombongan Tome
saat mendekati rumah Mempelai Wanita maka pembicaraannya adalah berdasarkan OLOLA
MBAWI. Jadi baik Tome maupun Sowatỡ (khususnya Bapak-bapak) harus ada salah seorang
yang mampu membawakan OLOLA MBAWI.

3. BỠLI HAE :
Ketika acara Folau Bawi dan Falỡwa, rombongan Tome harus membawakan BỠLI HAE saat
mendekati rumah mempelai Wanita.
Betapa malunya pihak Sowato maupun Tome ketika Acara Fame’e / Fanema Afo tidak ada
yang bisa membawakan Hendri-hendri, dan juga ketika Folau Bawi betapa malunya kalau
tidak ada Acara OLOLA MBAWI serta terlebih-lebih ketika Acara Folau Bawi maupun Falỡwa
Tome tidak membawakan BỠLI HAE. Hal inilah yang dapat memancing terjadinya
kesalahpahaman atau keributan bahkan perkelahian antara pihak Sowatỡ dengan Tome.
Sehubungan dengan itu maka berikut ini saya mencoba memberikan contoh-contoh
mengenai syair HENDRI-HENDRI, OLOLA MBAWI dan BỠLI HAE, yang mungkin bermafaat
untuk membantu pihak-pihak yang memerlukan terutama Keluarga calon mempelai Wanita
maupun Calon mempelai pria yang merencanakan perkawinan anak-anak / keluarganya
menurut adat perkawinan Nias terlebih-lebih yang berdomisili diluar Pulau Nias.

4. FANIKA ERA-ERA MBỠWỠ :
Fanika Era-era Mbỡwỡ adalah merupakan rangkaian prosesi adat yang
berisikan 4 hal yaitu :
1. Silsilah (Ngaỡtỡ)
2. Bỡrỡta Mbỡwỡ
3. Oroisa (Mene-mene &
4. Howu-howu (berkat)

I. HENDRI-HENDRI (S o w a t ỡ) :
1. Ba no tabe’e nafo,
ae ba danga domeda,
ba te’owai afo manỡ,
ha kỡli-kỡli mbua mawỡ,
ha leu-leu dawuo danỡ,
fỡfỡ nafo ziheremỡ,
furi zatu si sagỡtỡ……
hekeni le ¡K.he¡K¡K (kalau Laki-laki) atau
iiii¡K¡Kiiiiiiiiiii ¡K. (liwa-liwa kalau perempuan).

2. Fino sisambua,
tawuo sisagỡrỡ,
ba da tabidi gỡi atỡ,
hadia fadozi malỡ’ỡ,
ayau waebolo dỡdỡ,
amagu (inagu) sotoi ya’ugỡ.

3. Oya numỡnỡ fỡna,
awena numỡnỡma,
i’olohe’ỡ lauru firỡ,
famu’a gỡmỡnia bỡwỡ,
fa lỡ muhede zỡwatỡ,
fa lỡ mo li dalifusỡ.

4. Oya numỡnỡ fỡna,
awena numỡnỡ ma,
he wa’ae lỡ ni’andrỡ da,
no itahỡ tỡdỡnia,
mbalazi wa mangi’ila,
bỡrỡ me ono zalawa,
sindruhu wa ma’uwu Duha.

5. Tesao nowo hagỡri,
tebua nowo tanỡ,
hadia sibai yawa nỡsi,
Lauru safỡnu balaki,
be’elỡnia khỡ zowatỡ.

6. Namo-namo mbalikhi,
namo-namo go’o,
ha silỡlỡkha atỡ so,
ha fa’aila ba niha sato.

HENDRI-HENDRI (T o m e) :
1. Ba no tatema nafo,
moroi ba danga zowatỡ,
ba te’uwai afo manỡ,
fỡfỡ nafo ndrundru tanỡ,
sifao me ladada mbỡwỡ,
raya ba mboto Mazingỡ.

2. Ba no tatema nafo,
moroi ba danga zowatỡ,
ba te’uwai afo manỡ,
afo masira-masira,
afo ndra Tuha ba danỡ.

3. Ba no tatema nafo,
moroi ba danga zowatỡ,
ba te’uwai afo manỡ,
afo baso-baso dỡdỡ,
simanga lỡ tola lỡ’ỡ,
taya wa’owỡkhi dỡdỡ.

4. Andrỡ sibai magamỡ-magamỡ,
andrỡ sibai makhỡlỡmi,
meno tehỡngỡ teholi,
fondrege wa’asỡkhimi,
khỡ numỡnỡ simỡi khỡmi.

5. Oya mbanua matỡrỡ,
no oya nỡri mafasui,
ba ha sibai sa ba khỡmi,
so’ambỡta zimỡi khỡmi,
mibỡnỡkhi ba dỡdỡmi.

6. Oya numỡnỡ fỡna,
awena numỡnỡmi,
bano momanu safusi,
atabỡ mbu angao nỡsi,
hatỡ balazi sa ami,
na mibologỡ dỡdỡmi

7. Tesao nowo hagỡri,
tebua nowo tanỡ,
hadia sibai yawa nỡsi,
ha uli gae si lỡ ỡsi,
ha fa’ebolo dỡdỡmi,
ba numỡnỡ simỡi khỡmi.
III.BỠLI HAE (Tome)
Fagaỡlỡ mbỡli hae bỡli bỡhỡli,
Talabu mbỡli hae bỡli bato
Yaita tome silỡ oya-oya,
Ya¡¦ita tome silỡ atoto
Hana fulỡi dỡdỡ murỡga-rỡga,
Hana alio gahe ribo-ribo
Meno lakaoni ita oi fatutu,
Meno lakaoni ita oi dozi
Andrỡ fulỡi dỡdỡ murỡga-rỡga,
Andrỡ alio gahe ribo-ribo
Meso khỡda gohiỡ khamỡtỡ dỡdỡ,
Meso khỡda gohiỡ khamỡtỡ mbo
Meno latawi garamba ba zaita,
Meno latawi garamba fatao
Yomo ba Zowatỡ ba zonahia,
Yomo ba Zowatỡ ba zonuza
Andrỡ tasỡsỡ hili sihai sumbila
Andrỡ tasỡsỡ hili sihae moyo
Mỡita mamaigi sa bola lahina
Mỡita mamaigi sa bola nafo
Meno fazazi gafore aya ndra ama
Meno fazazi sa lauru aya ndra tua
Meno tehỡngỡ teholi no teturia
Sowatỡ solomasi ba numỡnỡ ba la¡¦o
Andrỡ abỡlỡ zakela-kela
Andrỡ alio zani¡¦o tugala
Meso khỡda sa gomusola dỡdỡ
He ya¡¦ita tome he sowatỡ

IV. OLALA MBAWI :
———-Tome ————
So¡¦ỡ yomo andrỡ magu Balugu 3x
No tohare ndra¡¦aga ba mbulu gilayama
No tohare ndra¡¦aga ba mbulu zebolo
Ya¡¦aga tome si lỡ oya-oya
Ya¡¦aga tome si lỡ atoto
Meno oroisa moroi ba gỡtỡ-gỡtỡ
Meno oroisa moroi ba ngarohua
Meno fazazi gafore aya ndra ama
Meno fazazi lauru aya ndra tua
Ba wolohe bỡwỡ oroisa ndra ama
Ba wolohe bỡwỡ oroisa ndra tua
Ya¡¦e nono mbawi andre oroisa ndra ama
Ya¡¦e nono mbawi andre oroisa ndra tua
Sitebai mena¡¦ỡ mangỡtỡ idanỡ
Sitebai mena¡¦ỡ manawỡ banua
Me ono mbawi sambỡ ba du¡¦e-tu¡¦e
Me ono mbawi sambỡ ba golola
Hatỡ dali ami na so khỡmi wa¡¦ebolo dỡdỡ
Ba simanỡ ligu magu Balugu.
————-Sowatỡ————
Ba sindruhu sibai huhuo mỡ magu Balugu
Meno mirugi dalu golayama
Meno mirugi dalu zebolo
Ya¡¦ami tome sato sibai
Ba no ỡkaoha-kaohasi wanguma¡¦ỡ
Ba no ỡkaoha-kaohasi ba wehede
Ba hiza ba wondrugi mi talu golayama
Ba hiza ba wondrugi mi talu zebolo
Ba ena¡¦ỡ na sifalukha sito¡¦ỡlỡ ita
Ba lỡ oya huhuo da ba lỡ oya niwa¡¦ỡda
Ba me falukhata da andre
No oroisa moroi ba gỡtỡ-gỡtỡ
No oroisa moroi ba ngarohua
Andrỡ wa tola faondra ita ba mbulu golayama
Andrỡ wa tola faondra ita ba mbulu zebolo
Ya¡¦ia niwa¡¦ỡu huhuomỡ mege Balugu
No mi¡¦ohe nono mbawi bỡwỡ andre
Sangetuna ba nasi, sangetuna ba Noyo
Si siwa fakhe fangebua, si siwa afatỡ fondra¡¦a ba wangebua
Ba hiza omuso dỡdỡma le Balugu
Me hawaraỡ numỡnỡ simỡi khỡma solohe simanỡ
Ba simanỡ ligu magu Balugu ba simanỡ da¡¦ỡ
————–Tome—————
Tamane magu Balugu, ma ya¡¦ami magu Salawa
Ba sindruhu sibai sa huhuo mi andrỡ
Omuso dỡdỡma ba wamondrongo
Me lỡ fatimba khỡmi we¡¦asoma andre.
Sindruhu wa lỡ sitebulỡ khỡmi Zalawa sanga¡¦azỡ-azỡkhi
Sindruhu wa lỡ sitebulỡ khỡmi Zatua sangeha-ngehao
Ena¡¦ỡ nalỡ khỡma taromali fehede si sambua
Lawai dania sangosiwawỡi banua ndra ama
Lawai dania sangosiwawỡi banua ndra tua
Na lỡ masofu zi sambua lala wehede
No tohare ndra¡¦aga
Ba wolohe onombawi oroisa ndra ama
Ba wolohe onombawi oroisa ndra tua
Hezo ma¡¦amỡhỡgỡ nono mbawi andre
Hezo narỡ gosali ndra ama
Hezo narỡ gosali ndra tua
Ba somanỡ ligu magu Balugu
——————-Sowatỡ——————
Tamane magu Balugu
Sindruhu na niwa¡¦ỡmỡ
Ba ena¡¦ỡ na lỡ ma¡¦ombakha¡¦ỡ khỡmi narỡ gosali ndra ama
Ba ena¡¦ỡ na lỡ ma¡¦ombakha¡¦ỡ khỡmi narỡ gosali ndra tua
Ba hulỡ zilỡ ba dỡdỡma ami ba hulỡ na ma aohasi ami
Ba hiza me mirugi mbalỡ mbanua
Ba sindruhu le Balugu
Wa bawimi andre si siwa fakhe fangebua ba siwa afatỡ fondra¡¦a
Hiza me irugi dalu golayama,
Ihỡfuni, oi humombo gizinỡ bakha barỡ gosali,
Ifadekha ia baohi tugela wanikha, atoru mbua solagara
Lahalỡ ono alawe sidasiwa lafarỡ lamane :
Da tabe¡¦e fangalỡsỡ nono mbawi bỡwỡ andre
(Ba tamane ỡ¡¦ila sa¡¦ae da¡¦ỡ magu Balugu, yomo sa¡¦ae dania tafatunỡ)
Ifuli zui ifadekha ia ba mbỡrỡ nohi tugela wanikha,
Atorun lehe-lehe, ihandro dalu golayama,
tamane : Mahemolu ta¡¦ila da¡¦ỡ, no labe¡¦e yawa.
Na dali ia nono mbawi,
Me misofu hezo mi¡¦amỡhỡgỡ,
ba mi¡¦amỡhỡgỡ, ba yomo sa¡¦ae tatohugỡ wamatunỡ

V. FANIKA ERA-ERA MBỠWỠ (Khusus Laraga Talunidanoi)
( 5 Wanaba ¡V 3 Asambua Hua Wanika)
Fanika Era-era Mbowo ada 3 bagian yaitu :
1. Silsilah (Ngaỡtỡ)
2. Bỡrỡta Mbỡwỡ
3. Oroisa (Mene-mene &
4. Howu-howu (Berkat)

A. Silsilah / Ngaỡtỡ Furugỡ
Dasiwa Nono Duada Sirao Uwu Zihỡnỡ Tuada Sirao Uwu Zato yaia da¡¦ỡ :
1. Tuada Bawuadanỡ
2. Tua Zangarỡfa
3. Tua Bela
4. Tua Simanga Buaweto Alitỡ—-„³ Laowỡmaru
5. Tua Samadu Sonamo Dalỡ
6. Hia Walangi Adu
7. Gỡzỡ Hela-hela Danỡ
8. Daeli Sanau Talinga
9. Luo Mewỡna (Sitorỡi siyawa ba mbanua)
Cerita silsilah selanjutnya tentunya disesuaikan sesuai kewilayahan dan ngafu
masing-masing

B. Bỡwỡ (sesuai kewilayahan dan kedudukan adat seseorang) :
1. Sara Fangai Laeduru
2. Sara Hunda Nomo
3. Sara Famalali Omo
4. Sara Aya Gawe
5. Sara Nisila Hulu
6. Sara Fangỡtỡ Bongi
7. Sara Fanunu Manu
8. Sara Tandrỡsa Danga
9. Sara Fondruyu Gera-era
10. Sara Aya Nuwu
11. Sara Aya Nama
12. Sara Aya Nina
13. Sara Aya Mbanua
Kefe : Bỡli Nukha
Bỡra : Soguna ba wa¡¦orudu-rudu. Naso zitỡra, ba no te¡¦oguna¡¦ỡ namỡi dome manỡrỡ ba
zowato (Fa¡¦ebolo dỡdỡ na¡¦ambỡ-ambỡ).
Su¡¦a Wakhe : 3 Hie
Famanaere Lauru : 5 Firỡ
Famaso : 1 Rigi Firỡ
Famaigi Mbawi : 15 Firỡ
Tabo Mbawi : 5 Firỡ
Famahỡ Mbawi : 1 Rigi Firỡ
Sitorỡi :
1. Sara Nirỡi ba dalinga mba¡¦o (Namate Nina)
2. Sara Nirỡi ba dalinga mba¡¦o (Namate Nama)
3. Sara Na Molau Omo
4. Sia¡¦a mbawi walỡwa na mangowalu la’o onomatua (tergantung kedudukan mempelai
wanita dalam keluarga)

C. Oroisa :
1. Na fa¡¦udu ami wo¡¦omou, bỡi rugigỡ moroi furi
2. Na ỡbỡzi ia ba mbate¡¦e, bỡi gohi ia baulu
3. Bỡi ỡtỡ Mbola Nafo Nia
4. Bỡi ỡtỡ Nukha Nia
5. Bỡi be¡¦e ia furiu na mofanỡ ami bal ala.
6. Bỡi fa¡¦ỡtỡ ia ba niha na mi¡¦ỡtỡ molỡ
7. Bỡi bỡzi zolau nafalukha ami zitenga bỡ¡¦ỡu, he ha afo / rook be¡¦e khỡra.
8. Bỡi wuwu ndra¡¦ugỡ ba mbawa duwu-tuwu na latỡrỡ fỡna nomou ira sitenga bỡ¡¦ỡu.
9. Bỡi be¡¦e solora na bongi ira.
d. Howu-Howu :
Na¡¦ỡgo¡¦ỡ fefu niwa¡¦ỡma andre ba yamufahowu¡¦ỡ ami Lowalangi,
Ya¡¦okafu ami mane idanỡ, Ya¡¦odỡwa-dỡwa ami hulỡ na¡¦ua
Yatobali ami tanỡmỡ, yatobali ami tỡwua
Yatobali ami salawa, yatobali ami sebua
Ya mo¡¦ono ba yamonga¡¦ỡtỡ ami,
Yahỡnỡ ziso ba halama, ya liwu ziso ba mbanua
Yamo¡¦ono ami ono alawe, yamonga¡¦ỡtỡ ami ono matua
Yahulỡ nene ba nasi yahulỡ ndrỡfi ba mbanua.
Demikian sekedar contoh Hendri-hendri, Olola Mbawi, Bỡli Hae, dan Fanika Era-era Mbowo.
Penghormatan (Sumange) yang pertama ketika menyambut kedatangan tamu adalah Afo
(Sirih). Oleh karena itu maka apabila rombongan mempelai pria telah tiba di halaman /
rumah memapelai wanita maka diawali dengan fangowai (Ucapan Selamat datang) dan
Fame Afo (Penyajian Sekapur Sirih) oleh Pihak Sowato kepada Pihak Tome.
Caranya kurang lebih sbb :
Wakil Pihak Sowato : (Terlebih dahulu mu’angonaisi kepada Sowato yg lain)
Ama…….. taowai domeda….. disambut oleh Sowato yang lain he………….
Ama ……..ta’owai domeda….. disambut oleh Sowato yang lain he………… dst
Kemudian Wakil Sowato tadi menyampaikan kepada Pihak Tome sbb :
Salawa Dome ………………noso’o….. disambut oleh Tome he……………..
Mbambato …………………….noso’o…..disambut oleh Tome he…………….
Uwu……………………………….noso’o…..disambut oleh Tome he…………….
Tome sato sibai ……………noso ami…..disambut oleh Tome he…………….
Selanjutnya diteruskan dengan Fame Afo sbb.:
Wakil Pihak Sowato : (Terlebih dahulu mu’angonaisi kepada Sowato yg lain)
Ama…….. tabe nafo awo mbago….. disambut oleh Sowato yang lain he………….
Ama ……..tabe nafo awo mbago….. disambut oleh Sowato yang lain he………… dst
Kemudian Wakil Sowato tadi menyampaikan afo kepada Pihak Tome sbb :
Salawa Dome …………….Yae nafo awo mbago….. disambut oleh Tome he……………..
Mbambato …………………….Yae nafo awo mbago…..disambut oleh Tome he…………….
Uwu……………………………….Yae nafo awo mbago…..disambut oleh Tome
he…………….
Tome sato sibai ……………Yae nafo awo mbago…..disambut oleh Tome he…………….
Dan setelah itu dilanjutkan dengan Hendri-Hendri seperti yang pernah saya utarakan
sebelumnya.
Sebagai Catatan : Hendri-hendri selalu Pihak Sowato yang paling terakhir, jadi bisa
dibayangkan kalau pada zaman dulu saling tidak mau mengalah maka Hendri-hendri tidak
putus-putusnya sampai pihak tome berhenti.
Itulah sebabnya makanya ada peribahasa Nias mengatakan :”Alawa Ngofi moroi ba molo
(Yang namanya tepian selalu lebih tinggi dari tingginya banjir biarpun banjir setinggi kelapa
pasti tepiannya masih lebih tinggi lagi dari itu)
Mengenai perbedaan Adat Laraga dengan Lahomi soal mempelai mungkin yang pa Harita
maksud adalah mengapa mempelai pada adat Lahomi tidak dibawa langsung oleh
Rombongan Mempelai Pria saat Falowa berlansung sebagaimana adat Laraga?
Ya memang demikian adatnya masing-masing, kalau di Laraga harus dibawa oleh rombongan
mempelai pria sedangkan di Lahomi mempelai wanitanya diantar keesokan harinya atau
beberapa hari kemudian tergantung kesepakatan kedua belah pihak.
——–
contoh syair Tari Moyo, mudah2an bermanfaat sebagai pilihan alternatif dalam penampilan
Tari Moyo di Sanggar Bapak.
TARI MOYO
Ba böi mi da’i-da’i ele sanari,
Ba böi milögu danö ele wa’iki,
Meso zomuso dödö andrö yawa mbo,
Mezo zihia dodo ita na fefu fao,
Meso dönu zotöra samaolo-maolo,
Ba böi a’iki ga’a ba böi boho-boho,
Na’ambö göi sökhi-sökhi wanari ma,
Ya’ugö andrö Balugu, Ere, Salawa,
Talau manari fatua lö fabali ita,
Ya’ahowu fefu andrö mbanuada atau
Ya’ahowu fefu andrö dome salua.
———
Adat Orang Nias Dalam Kehidupan Sehari-hari

A. Pendahuluan
Pemberian salam kepada sesama sangat tinggi nilainya terhadap satu dengan yang lain. Bila
seseorang tidak bersapaan atau memberi salam kepada yang lain, maka diantara kedua
belah pihak sudah terjadi disintegrasi sosial yang mungkin disebabkan oleh sifat, gaya, cara
jalan, tutur bahasa, cara berpakaian atau penataan rambutnya yang kurang diterima oleh
kebanyak orang. Jika sifat diatas tidak ada maka relasi mereka menjadi lebih akrab sehingga
setiap bertemu selalu menyapa dengan ucapan “Ya’ahowu” yang dilanjutkan dengan kata
“Yae nafoda” atau bologö dödöu, lö afoda” (ini sirih kita atau maaf kita tidak punya sirih).
Dalam situasi tersebut kedua belah pihak saling memakan sirih. Setelah itu baru diakhiri
dengan salam kembali dan kata “ya’ami ba lala” (selamat jalan) sebagai kata perpisahan.

B. Beberapa kebiasaan mendasar
Persiapan Orang yang hendak bertamu
Wanita yang sudah dinamai “Si no lafatö turu” atau “sino lafotu” (sudah berkeluarga
dengan tahap-tahap adat) pergi bertamu baik kepada orang yang sudah dikenal maupun
kepada orang yang belum dikenal selalu mempersiapkan diri dari rumah berupa
penghormatan. Sebelum berangkat dari rumah bila seorang bapak yang pergi dia
mengatakan kepada istrinya “biz(d)i nafogu ua” (persiapkan sirih saya dulu), saya mau
pergi kepada Ama Warisan. Lalu ibu mempersiapkan sirih dan memberikanya di “Naha nafo”
(Kempit sirih). Setelah siap dipersiapkan baru bapak mengambil dan disimpannya dalam
kantongnya.
Dalam perjalanan, setiap orang yang bertemu kepadanya selalu memberi salam “Ya’ahowu”
dan mengambil sirih yang telah dipersiapkan dari rumah dan diberikan kepada orang yang
bertemu dengan dia mengatakan “Yae nafoda ” (ini sirih kita). Setelah selesai baru
melanjutkan perjalanan di mana tujuan pertamanya.
Bila seorang ibu rumah tangga yang hendak bertamu baik pergi kepada “Sitenga bö’ö”
(kerabat) maupun kepada orang lain, terlebih dahulu mempersiapkan sirih yang ditempatkan
di “Naha Nafo” (kempit sirih), dan setiap orang yang hendak bertemu selalu memberi salam
“Ya’ahowu” terus bersalaman dan baru menyungguhkan sirih satu dengan yang lain.

2. Kebiasaan bila tamu datang di rumah
Bila seseorang datang di rumah untuk bertamu selalu dimulai dengan kata salam “Ya’ahowu”
dan dilanjutkan sikap bersalaman. Kemudian disambung dengan kata “ Yae nafoda” (ini sirih
kita) atau bologö dödöu Lö’afoda (ma’af tidak ada sirih kita). Baru ibu rumah tangga
menyungguhkan sirih kepada para tamu. Pada saat saling mungunyah sirih yang
disungguhkan timbal balik, ibu rumah tangga berkata: “Hadia göda Ga’a atau Baya?” dan
sebagainya, “Hana wamikaoniga?” (apa makanan kita?), Kenapa kalian mengundang kami?).
Tamu yang datang menjawab: “Lö hadöi, möiga manörö-nörö manö (tidak ada, hanya
sekedar jalan-jalan saja).”
Dari kata seorang ibu di atas, itu bukan berarti menghendaki supaya ada makanan dengan
bertanya “apa makanan kita.” Tetapi sapaan untuk menindak lanjuti kata seterusnya
supaya ada keakrapan dan nampak lebih dekat. Begitu sebaliknya dengan jawaban dari
tamu yang mengatakan “hanya jalan-jalan saja’ atau “meminta makanan kami”. Itu semua
kedua belah pihak hubungan mereka lebih kekeluargaan. Hal ini juga tidak dikatakan kepada
orang yang tidak dikenal sama sekali. Kedua hal ini baik sebagai tamu atau tuan rumah
mempunyai tujuan yang berbeda dari pada ungkapan pertama tadi.
Setelah beberapa saat baru tamu memberitahukan apa tujuan yang sebenarnya dan tuan
rumah baru berbicara yang sebenarnya sesuai dengan tujuan yang dikehendaki oleh tamu.
Setelah selesai pembicaraan baru dilanjutkan dengan kata “mofanöga” (permisi, kami pergi).
Tuan rumah tidak terus mengizinkan pergi tetapi harus “Lasaisi” artinya kita tahan mereka
untuk menunggu makan. Dengan kata “Tabase’ö öda idanö ua” (mari kita minum dulu) atau
tabase’ö öda wakhe safusi ua hana wa aösö-aösö sibaikö” (mari kita tunggu makanan kita
nasi putih dulu, kenapa tergesa-gesa sekali) “Ha walö diwo-diwoda (hanya saja, tidak ada
lauk pauk kita).
Kata-kata diatas sikap tamu bisa menunggu bisa juga tidak. Karena hanya merupakan basa
basi. Dilanjutkan dengan kata ma’af tidak ada lauk pauk kita. Itu hanya menunjukkan
kerendahan hati walaupun kenyataannya lauk-pauk mereka anak babi yang tambun, ayam
atau “Ni’owuru” (daging babi yang sudah digarami).

3. Kebiasaan waktu makan
Pada hari biasa mereka makan tiga kali sehari. Pagi hari mereka makan “Sinanö”
(umbi-umbian) siang hari mereka makan “umbi-umbian” dan nasi sebagai “Fangazökhi dödö”
(makanan yang menyenangkan). Pada malam harinya mereka makan seperti makan siang.
Sehingga setiap hari mereka rutin makan nasi dua kali sehari. Pada hari minggu mereka
makan dua kali sehari makan sebelum pergi ke gereja dan pada malam harinya. Pada saat
makan sedang berlangsung tidak boleh ngomong-ngomong karena marah “Sobawi” (yang
selalu menegur anggota keluarga bila melalaikan ketertiban di rumah).
Makanan nasi ini lebih tinggi nilainya dari pada makanan yang lain. Bila makan tidak boleh
tersisa dan dibuang begitu saja. Kemudian kalau dimasak harus pakai ukuran apakah Tumba
(jumba), Hinaoya (liter), kata (tekong) dan lain-lain serta tidak boleh “Lafasösö”
(dipadatkan) dalam periuk, tidak boleh dipukul-pukul pinggir periuk dengan sendok. Semua
pantangan ini apabila tidak ditaati maka bisa berakibat marah “Sibaya Wache” (pemilik dari
pada nasi tersebut) seandainya marah akibatnya bila menanam padi tidak subur dan tidak
menghasilkan banyak buah serta banyak mendatangkan berbagai wabah penyakit dan bila
dimasak “Lö mo’ösi” (artinya walaupun satu jumba dimasak tetapi hasil masakan nampak
seperti satu liter).

4. Kebiasaan suami-istri bila pergi bersama
Orang Nias pada masa dulu bila pasangan suami-istri itu pergi bersama mempunyai norma
adat tertentu yang mana bila pergi bersama kemana saja baik ke ladang, ke sawah, pergi
kepada paman atau pergi pada pesta-pesta selalu laki-laki di belakang dan perempuan di
depan. Hal ini menunjukkan bahwa wanita itu adalah istrinya, yang wajar mendapat
perlindungan dari berbagai gangguan, yang dicintai, yang dikasihani, serta menunjukkan
rasa tanggung jawab sebagai suami.
Bila seseorang anak muda jalan bersama dengan saudaranya perempuan atau perempuan
yang lain tetapi mereka berjalan bersama laki-laki kebelakang dan perempuan kedepan itu
adalah merupakan ejekan kepada orang yang melihat. Mereka mengatakan apakah mereka
itu suami-istri? Atau kenapa orang itu pergi seperti suami istri? Ini juga suatu tanda kepada
publik bahwa dari letak jalan seseorang mereka bisa mengetahui bahwa itu adalah
suami-istri.

C. Penghormatan dengan kata “Ya’ahowu” dan “pemberian sirih” dalam porsi adat.
Menurut porsi adat perkawinan yang telah dituturkan dalam acara “Fanika Era-era mböwö”
(suatu acara yang menguraikan tentang silsilah keturunan dari pada pihak penganten
perempuan yang diberitahukan secara formal kepada pihak penganten laki-laki mulai dari
famili terdekat sampai kepada yang terjauh serta beban-beban yang harus ditanggung
dalam hidupnya sesuai dengan hubungan kekerabatan). “Hönö mböwö no awai, Hönö
mböwö no tosai” (ribuan jujuran sudah selesai, ribuan jujuran masih tersisa), artinya
tanggung jawab terhadap mertua dan sanak famili dalam bentuk beban-beban tidak pernah
putus sampai seumur hidup. Karena itu kemampuan penghormatan dengan harta benda
sangat terbatas dalam bentuk “Böwö”, maka diberi kelonggaran untuk mengatasi hal
tersebut, yaitu jangankan penghormatan dengan harta materi tetapi penghormatan dengan
kata-kata sapaan “Ya’ahowu” dan “Fame’e afo” (pemberian sirih) kepada “Sitenga bö,ö”
dan lain-lain, maka itu sudah cukup yang setara nilainya dengan empat alisi babi, dan
dianggap sudah lunas utangnya yang telah dituturkan dalam acara “Fanika era-era
mböwö”. Dewasa ini kebiasaan tersebut sudah tidak ada lagi, penghormatan berupa harta
materi maupun penghormatan dengan kata-kata sudah hampir tidak ada lagi. Kita tidak tau
bahwa dari kata-kata kita itu sudah ada nilainya yang lebih dari “böwö” atau makanan.
Inilah yang dikatakan “Ho maigö ami li moroi ba gö” artinya dengan penghormatan
kata-kata itu sudah cukup senang dan berharga.

D. Penutup.
Bila kita cermati pada saat sekarang ini bahwa sapa menyapa tidak lagi diperdulikan,
masing-masing egois, tidak memperhatikan sesama. Kebiasaan saling menghormati lewat
kata sapaan, pemberian sekapur sirih hampir tidak dilakukan lagi karena kedudukan sirih
sudah digantikan dengan sigarette. Walaupun hal ini masih terdapat di dusun-dusun yang
tidak cepat mengalami perkembangan zaman. Tata krama dari keluarga sampai pada umum
sudah terkontaminasi dari berbagai perkembangan dan situasi yang sedang kita jalani yang
akibatnya rasa kekeluargaan sulit dilaksanakan lagi.
——-
Böwö Fangai Niha ba Nöri Moro’ö
No Töi Mböwö Fa’ebua Mbawi (alisi) Keterangan
1 Siakhi Ziwalu………………….3 x 4
2 Köla……………………………3 x 4
3 Ö ba bulu ndru’u……………..1 x 4
4 Sulö Mböra……………………1 x 4
5 Sangawuli…………………….1 x 4
6 Töla Naya Mbanua…………..2 x 4
7 Sitatalu Ziwalu……………….3 x 4
8 Aya Wu’u/Sulö mböra……….3 x 4
9 Akhi……………………………2 x 4
10 Su’a mbawi………………….2 x 4
11 Sia’a………………………..10 x 4
12 Ina………………………….10 x 4
13 Fanunu Manu……………….1 x 4
14 Famoloi Manu……………….3 x 4
15 Fameta Mbulu Nohi saefa….3 x 4
16 Diwo Nina Sifaohi Böli………2 x 4
17 Famokai Danga……………1,5 x 4
18 Diwo Nama…………………..2 x 4
19 Diwo Nina…………………….2 x 4
20 Diwo Nono Sia’a……………..2 x 4 Inönö sara Mbalaki
21 Diwo Nono Siakhi…………….2 x 4 Inönö sara Mbalaki
22 Sigu Nomo………………….1,5 x 4
23 Bawi Nifakhö Alogo…………..2 x 4
24 Nönö Mbawi So’ono………….2 x 4
25 Ono Mbawi Mbanua………….1 x 4
26 Bawi Nikhökhöi………………..2 x 4
27 Diwo Numönö………………….2 x 4
28 Ono Sitatalu…………………..1 x 4
…………………………………..70 x 4 Inönö dua Mbalaki
Ba Nuwu (Sibaya)
1 Aya Nuwu………………………..8 x 4
2 Adu……………………………….2 x 4
3 Tawi Naya……………………….1 x 4
4 Diwo Nuwu…………………….1,5 x 4
5 Ono Mbawi ba Nuwu……………1 x 4
Ba Naya Nuwu (Sibaya Zo’ono)
1 I’o Sesolo………………………..2 x 4
2 Diwo………………………………1 x 4
Angowulo Mböwö………………86,5 x 4 Inönö dua Mbalaki